• T: +32 (0)9 245 24 62
  • Bel mij terug
Logo ABM Tecna

WETTELIJK GEGEVENS

ABM TECNA heeft deze site gebouwd om zijn gebruikers persoonlijk te informeren. De gegevens die hierop te vinden zijn, mogen niet commercieel worden gebruikt, ook niet gedeeltelijk, zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van ABM TECNA.

Het tonen en de inhoud van deze site vormen samen een werk dat beschermd wordt door de vigerende wetten inzake intellectuele eigendom, waarvan ABM TECNA houder is. Een gedeeltelijke of volledige reproductie en/of weergave zal niet kunnen gebeuren zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van ABM TECNA.

De handelsbenaming ABM TECNA, het logo van ABM TECNA, de slogans, enz. zijn, tenzij specifiek vermeld, merken gedeponeerd door ABM TECNA. Elke reproductie, gebruik en/of wijziging die hiervan wordt gemaakt zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van ABM TECNA impliceert een vorm van namaak.

De tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten, al dan niet geluidsfragmenten en andere documentatie vermeld op deze website maken het voorwerp uit van industriële en/of intellectuele eigendom en zullen naargelang de gevallen, eigendom zijn van ABM TECNA of van derden die ABM TECNA beperkt toestemming gaven om deze te gebruiken.

In het kader hiervan zijn elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of wijziging, gedeeltelijk of volledig, of het doorgeven op een andere site verboden.

Het kopiëren voor privaat gebruik van deze verschillende zaken waaraan rechten verbonden zijn, is toegestaan. Hun gedeeltelijke of volledige reproductie, zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van ABM TECNA, is strikt verboden, uitgezonderd reproducties die de pers nodig heeft.

De getekende of gefotografeerde modellen kunnen andere afwerkingen, benamingen, optionele uitrustingen of toebehoren vertonen. Geen enkele informatie, ongeacht van welke aard, op deze site is contractueel bindend voor ABM TECNA.

Alle rechten voorbehouden. Behoudens toestemming zijn de reproductie en elk gebruik van werken verboden, tenzij om individueel en privaat raad te plegen.